Historia:Fiszki

 Sprawdź swoją wiedzę!

SORTUJ A-Z NAJNOWSZE
Fiszki. Od chwały renesansu do kłopotów doby baroku. Władcy, społeczeństwo i kultura Polski w XVI i XVII wieku
Fiszki. Między legendą a historią. W kręgu królów, książąt i świętych w Polsce XI–XIII wieku


Fiszki. Polscy władcy XIV i XV wieku.  Zjednoczenie ziem, niełatwe rządy, konflikty z Krzyżakami  i znaczenie Gdańska
Fiszki. Czas cierpienia, czas walki. Losy społeczeństwa polskiego podczas II wojny światowej
Fiszki. Od narodzin, przez rozbicie, do zjednoczenia – Polska piastowska od X do XIII wieku
Fiszki. ODRODZENIE W UPADKU – POLSKA W XVIII WIEKU
Fiszki. Ostania prosta – Polacy na drodze do niepodległości na przełomie XIX i XX wieku
Fiszki. Ekscytujący start młodego państwa – pierwsze lata II Rzeczpospolitej