Historia: Ściągnij!

Materiały dydaktyczne dla Uczniów i nauczycieli

Verba docent, exempla trahunt… – „Słowa uczą, przykłady przyciągają…” Łacińska maksyma trafia w sedno. Opowieść, nawet najbarwniejsza, choć niesie ze sobą rzetelną wiedzę, nie zawsze zainteresuje słuchacza. Czasami wyda się niezbyt atrakcyjna. Przykład, szczegół – konkretne zdarzenia, anegdotyczne epizody z życia postaci, rzeźby, obrazy, przedmioty mogą mieć wielki urok dla młodych ludzi poznających tajemnice przeszłości.

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami.

Pragniemy zaprezentować bogactwo artykułów opublikowanych na stronie naszego portalu i zachęcić do ich wykorzystania zarówno podczas nauczania historii, jak i przy okazji samodzielnego powtarzania materiału przed sprawdzianami i egzaminami. Autorami tekstów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii.

Przystępnie napisane, a przede wszystkim bogato ilustrowane artykuły reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Wspólną cechą tekstów jest zwrócenie uwagi na zagadnienia mniej znane, a przy tym ważne, ciekawe, niekiedy intrygujące. Ich poznanie pozwoli na odkrywanie przeszłości w zróżnicowany i wszechstronny sposób. Nasi autorzy przypomnieli epizody z życia wybranych postaci historycznych i wydarzenia, które wpływały na bieg dziejów. Zaprezentowali rozmaite typy źródeł historycznych, przede wszystkim materialnych: przedmioty codziennego użytku i ubiory, broń i mundury, rzeźby i obrazy, rzemiosło artystyczne, a także źródła ikonograficzne – dzieła malarskie, grafiki, fotografie. Na portalu nie brakuje też tekstów poświęconych obiektom architektury i źródłom pisanym.

Jesteśmy przekonani, że odkrycie zapomnianych niekiedy zdarzeń, a zwłaszcza spojrzenie na historię przez pryzmat zabytkowych obiektów przyczyni się do doskonalenia umiejętności analizy różnorakich źródeł historycznych, pozwoli lepiej zrozumieć przeszłość oraz wzbogacić i utrwalić wiedzę.

 

Jesień polskiego średniowiecza – państwo, społeczeństwo i kultura w XIV i XV wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Odrodzenie w upadku – Polska w XVIII wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Ekscytujący start młodego państwa – pierwsze lata II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Ostania prosta – Polacy na drodze do niepodległości na przełomie XIX i XX wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
od narodzin, przez rozbicie, do zjednoczenia - Polska Piastowska od X do XIII wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Od chwały epoki renesansu do kłopotów doby baroku. Władcy, społeczeństwo i kultura Polski w XVI i XVII wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Nowy, wspaniały Świat dwudziestolecia?  Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Między legendą a historią. W kręgu królów, książąt i świętych w Polsce XI–XIII wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Złoty wiek, srebrny wiek – Polska ostatnich Jagiellonów i pierwszych królów elekcyjnych wobec nowożytnej Europy. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Polscy władcy XIV i XV wieku. Zjednoczenie ziem, niełatwe rządy, konflikty z Krzyżakami i znaczenie Gdańska. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Czas cierpienia, czas walki. Losy społeczeństwa polskiego podczas II wojny światowej. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Społeczeństwo i jednostka wobec doświadczenia II wojny światowej. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
"Róbmy swoje…" Obywatele Polski Ludowej – na co dzień i nie tylko…Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Polska Ludowa – kraina sprzeczności. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Od depresji do euforii. Polacy w drugiej połowie XIX wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Wiek trzech Augustów. Utrata suwerenności, próby reform i walka zbrojna o niepodległość Polski w XVIII wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Marzenia, rozczarowania, powstania. Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie w pierwszej połowie XIX wieku – w kilku odsłonach. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Początek niewoli – początek nowoczesności. Postawy społeczeństwa i przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Lata walki i lata budowy. Niełatwe początki II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Ciemne chmury nad krainą kontrastów. II Rzeczypospolita w latach trzydziestych. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich