Historia: Ściągnij!

Materiały dydaktyczne dla Uczniów i nauczycieli

Verba docent, exempla trahunt… – „Słowa uczą, przykłady przyciągają…” Łacińska maksyma trafia w sedno. Opowieść, nawet najbarwniejsza, choć niesie ze sobą rzetelną wiedzę, nie zawsze zainteresuje słuchacza. Czasami wyda się niezbyt atrakcyjna. Przykład, szczegół – konkretne zdarzenia, anegdotyczne epizody z życia postaci, rzeźby, obrazy, przedmioty mogą mieć wielki urok dla młodych ludzi poznających tajemnice przeszłości.

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami.

Pragniemy zaprezentować bogactwo artykułów opublikowanych na stronie naszego portalu i zachęcić do ich wykorzystania zarówno podczas nauczania historii, jak i przy okazji samodzielnego powtarzania materiału przed sprawdzianami i egzaminami. Autorami tekstów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii.

Przystępnie napisane, a przede wszystkim bogato ilustrowane artykuły reprezentują wysoki poziom merytoryczny. Wspólną cechą tekstów jest zwrócenie uwagi na zagadnienia mniej znane, a przy tym ważne, ciekawe, niekiedy intrygujące. Ich poznanie pozwoli na odkrywanie przeszłości w zróżnicowany i wszechstronny sposób. Nasi autorzy przypomnieli epizody z życia wybranych postaci historycznych i wydarzenia, które wpływały na bieg dziejów. Zaprezentowali rozmaite typy źródeł historycznych, przede wszystkim materialnych: przedmioty codziennego użytku i ubiory, broń i mundury, rzeźby i obrazy, rzemiosło artystyczne, a także źródła ikonograficzne – dzieła malarskie, grafiki, fotografie. Na portalu nie brakuje też tekstów poświęconych obiektom architektury i źródłom pisanym.

Jesteśmy przekonani, że odkrycie zapomnianych niekiedy zdarzeń, a zwłaszcza spojrzenie na historię przez pryzmat zabytkowych obiektów przyczyni się do doskonalenia umiejętności analizy różnorakich źródeł historycznych, pozwoli lepiej zrozumieć przeszłość oraz wzbogacić i utrwalić wiedzę.

 

Jesień polskiego średniowiecza – państwo, społeczeństwo i kultura w XIV i XV wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich
Odrodzenie w upadku – Polska w XVIII wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Ekscytujący start młodego państwa – pierwsze lata II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych
Ostania prosta – Polacy na drodze do niepodległości na przełomie XIX i XX wieku. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów szkół średnich