HISTORIA: POSŁUCHAJ 

PODOBNO, BYĆ MOŻE, ZAPEWNE… TAJEMNICZY KIELICH Z ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

Posłuchaj podcastu o historii kielicha świętego Wojciecha

Podobno używał go święty Wojciech. Być może był darem Ottona III dla Bolesława Chrobrego. Pewne jest tylko to, że powstał około X wieku. „Około”, czyli znowu nic pewnego....

dowiedz się więcej

Czy biskup Wojciech faktycznie używał kielicha, tak jak głosi tradycja? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule Anny Knapek, pod tytułem „Kielich pełen tajemnic. Historia kielicha świętego Wojciecha ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie”.

posłuchaj innych podcastóW

Sprawdź swoją wiedzę

Zapraszamy do historycznych fiszek - interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Przygotowaliśmy krótkie pytania i odpowiedzi korespondujące z materiałami dydaktycznymi, które znajdziesz w zakładce HISTORIA: ŚCIĄGNIJ. 

W fiszkach poza wielkimi datami traktatów, bitew i koronacji przypominamy te mniej eksponowane, ale równie ważne dla naszej historii: odkrycia naukowe, premiery filmowe, sukcesy polskich artystów i sportowców. Celem fiszek jest ugruntowanie i podsumowanie wiedzy, ale także zachęcenie do samodzielnego odkrywania fascynujących wydarzeń z przeszłości prezentowanych na portalu HISTORIA: POSZUKAJ. Zapraszamy do strony Historia: fiszki.

Zobacz HISTORIA: ŚCIĄGNIJ! Czyli MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami artykułów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Zapraszamy do Historia: ściągnij!