Fundacja Zakłady Kórnickie,

czyli prezent dla Polski

Niezwykły dar dla odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej w postaci wielkiego majątku ziemskiego złożyli przedstawiciele rodów magnackich, które znamy z kart podręczników do historii ojczystej. W ten sposób spadkobiercy senatorów I Rzeczypospolitej przekazali swój majątek milionom obywateli II Rzeczypospolitej. Był to dar symboliczny, rodzaj arki przymierza między dawnym narodem szlacheckim a narodem polskim składającym się w przeważającej mierze z potomków chłopów, dawnych szlacheckich poddanych.

 

W II Rzeczypospolitej żywo dyskutowano na temat wielkiej własności ziemskiej. Lewica chciała jej zniesienia i rozdania ziemi chłopom, prawica wskazywała, że te odpowiednio kierowane przedsiębiorstwa produkcyjne płacą państwu podatki. Jednym z takich dobrze zarządzanych majątków były dobra kórnickie. Należały one do Działyńskich, a następnie Zamoyskich. Ponadto olbrzymi majątek, powstały w wyniku arystokratycznych mariaży, składał się z kilku połaci ziem ornych, lasów, jezior i pastwisk w Wielkopolsce i na Podhalu – w sumie 190 kilometrów kwadratowych.  

Stanisław Korzeniewski (według fotografii), Portret Władysława Zamoyskiego, 1938 (według wzoru sprzed 1924), licencja PD, Biblioteka Kórnicka, źródło: platforma cyfrowa Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

Z uzyskanych dochodów właściciele utrzymywali szkoły gospodarstwa domowego dla dziewcząt, zakład naukowy prowadzący „badania nad drzewami i lasem” oraz Bibliotekę Kórnicką, a ponadto dwa pałace o dużej wartości historycznej – Działyńskich w Poznaniu i neogotycką rezydencję w Kórniku.

Stanisław Konarzewski, Jadwiga Zamoyska (według fotografii), licencja PD,  Bibioteka Kórnicka, źródło: platforma cyfrowa Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

Ostatni właściciele Kórnika – Jadwiga z Działyńskich Zamoyska (1831–1923) i jej dzieci Władysław (1853–1924) i Maria (1860–1937), którzy nie doczekali się potomstwa – zdecydowali się nie rozdzielać dobrze funkcjonującego majątku między spadkobierców z dalszej rodziny. Jak czytamy w ustawie z 30 lipca 1925 roku, Zamoyscy „oddali Narodowi Polskiemu wszystkie swoje majątki nieruchome, które odtąd stanowić będą pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej i X. Prymasa, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego, fundację niepodzielną pod nazwą «Zakłady Kórnickie» z siedzibą w Kórniku”. Decyzja ta stanowiła zapewne konsekwencję wychowania zgodnie z głoszoną przez Jadwigę zasadą: „Służyć Bogu, służąc Ojczyźnie. Służyć Ojczyźnie, służąc Bogu”. 

Budynek Szkoły Gospodarstwa Domowego w Kórniku. Zamoyscy zostali zmuszeni przez rząd pruski do jej zamknięcia, licencja PD, Biblioteka Kolekcji Prywatnych

Cytowana ustawa o Zakładach Kórnickich zobowiązywała kuratorów fundacji do utrzymywania istniejących szkół i instytucji naukowych, świadczenia pomocy szczególnie uzdolnionym w uzyskaniu wyższego wykształcenia i krzewienia wiedzy rolniczej wśród ludności wiejskiej. Ponadto zamek kórnicki miał służyć jako upamiętnienie okresu zaborów i ludzi – Polaków i cudzoziemców, którzy w tym czasie przyczynili się do utrzymania polskości.

Elewacja południowa zamku w Kórniku, przed 1939 r. fot. Witold Czarnecki Fotograf Akademicki, licencja PD, Biblioteka Kórnicka, źródło: platforma cyfrowa Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

Fundacja po II wojnie światowej została zlikwidowana, a jej dobra przekazano Państwowym Gospodarstwom Rolnym. Dobra kultury powierzono pieczy Polskiej Akademii Nauk (PAN). W 2001 roku z inicjatywy PAN Fundacja Zakłady Kórnickie została restytuowana na podstawie specjalnej ustawy sejmowej.

Michał Zarychta

 

Powrót ZOBACZ NA OSI CZASU
drukuj wyślij facebook

Kierunek: Australia! Władysława Zamoyskiego podróż na kraniec świata

Biała Dama, czyli duch z obrazu. Portret Teofili z Działyńskich w Zamku w Kórniku

Alhambra, angielski gotyk, Taj Mahal? Tytus Działyński i przebudowa zamku w Kórniku