Aneta I. Oborny

Doktor nauk humanistycznych, kustosz dyplomowany, od 2011 r. dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Od lat 90. pracownik merytoryczny Muzeum Narodowego w Kielcach, Państwowej Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach. Następnie wykładowca i adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wszechnicy Świętokrzyskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - wykłady z zakresu kultury muzycznej, historii sztuki, estetyki muzycznej, socjologii kultury. Publicystka, krytyk muzyczny, wieloletni współpracownik „Radia Kielce”, „Radia Jedność” (Radio Plus) i „Gazety Wyborczej”. Juror ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów, członek ICOM. Autorka książek: Życie muzyczne Kielc 1815-1915 (2006), Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu 1975-2010 (2010),  Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim (2015) – wyróżnionej w mazowieckim konkursie Wierzba, Polskie instrumenty ludowe (wyd. MUZA, 2015), artykułów naukowych z zakresu kultury muzycznej, esejów i recenzji muzycznych publikowanych w ogólnopolskich dziennikach i periodykach kulturalnych oraz  radiowych audycji muzycznych i felietonów z zakresu kultury. Autorka wystaw muzealnych, w tym nagradzanych w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach SYBILLA i Wierzba : Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję (nowa wystawa stała Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu), Motywy muzyczne w obrazach z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim, Harmonie – gra cały świat.

Powrót
drukuj wyślij facebook

Instrument do dudlenia dla rzępołów. Basy kaliskie Pawła Rajcy ze wsi Godziesze Małe z kolekcji Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

 

Instrument Sabały w sądeckim designie. Złóbcoki (gęśliki sądeckie) Józefa Zbozienia ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Tamburyn z polskiej wioski. Bębenek – tak zwany jednoręczniak Stanisława Klejnasa ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu