Michalina Janaszak

Doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka historycznych studiów magisterskich na UAM, specjalność: turystyka historyczna i animacja historii oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych z zakresu etnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Muzealniczka, od 2011 roku związana zawodowo z Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach. Kuratorka kilku wystaw, autorka tekstów naukowych oraz popularyzatorskich dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego. Zajmuje się także edukacją muzealną. Naukowo zainteresowana muzeologią, dziedzictwem kulturowym oraz antropologią historyczną. Zafascynowana dziejami Rzeczpospolitej Obojga Narodów i XIX stuleciem.

Powrót
drukuj wyślij facebook

Panowie z Górki w grodzie nad Samą. Tablica fundacyjna Łukasza II Górki z Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach

Spod strzechy na scenę…Wesele szamotulskie – historyczna inicjatywa, współczesna kontynuacja

Krwawe łzy „Szamotuł Pani”. O obrazie Matki Bożej Pocieszenia z bazyliki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Stanisława Biskupa w Szamotułach