Iwona Markowska

doktor nauk historycznych, pracuje w Muzeum Okręgowym w Toruniu od 2006 roku. Obecnie zatrudniona w Dziale Historii i Dziejów Miasta Torunia. Zajmuje się głównie historią najnowszą. Jej zainteresowania badawcze oscylują głównie wokół dziejów Torunia oraz miast i miasteczek dawnego województwa pomorskiego w XX wieku, z uwzględnieniem ówczesnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej państwa polskiego. Jest także autorką wielu wystaw i publikacji propagujących zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Wybrane publikacje: Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle relacji i pamiętników, Toruń 2005, W pomorskim tyglu Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939) [w:] Historia Wąbrzeźna, t. 1, Wąbrzeźno 2005, s. 191-282, Najcenniejsze kopernikana ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu, Toruń 2009 (współautorstwo z M. Dembek), Rypin w okresie międzywojennym (1918-1939) [w:] Rypin. Dzieje miasta. Tom 2, Po 1918 roku, pod red. K. Mikulskiego, Rypin 2012, s. 57-262, Baцлав Гжибовский. Посол Польши в СССР (1936-1939), Toruń 2013.

Powrót
drukuj wyślij facebook