Magdalena Grassmann

doktor nauk medycznych, historyk medycyny, muzealnik, kierownik Samodzielnej Pracowni Historii Medycyny i Farmacji oraz Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wykładowca akademicki. Członek Zespołu ds. Nauczania Historii Medycyny i Farmacji na Wydziałach Lekarskich w Uczelniach Medycznych Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Należy do ICOM, współtwórczyni i wiceprezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, wiceprezes Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Autorka ponad 300 publikacji z zakresu historii medycyny, muzealnictwa medycznego, historii regionalnej oraz 25 wystaw ukazujących dziedzictwo medyczne i akademickie. Zainteresowania badawcze dotyczą muzealnictwa medycznego oraz polskiego dziedzictwa medycznego na świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

 

Powrót
drukuj wyślij facebook
Pasja i promieniowanie. Historia aparatu rentgenowskiego ze zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Obiekt strachu czy sposób na uwolnienie od choroby? Wiertarka stomatologiczna ze zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Badacz szczątków biskupów z Faras i mumii egipskich, czyli rzecz o profesorze Tadeuszu Dzierżykray-Rogalskim i kolekcji narzędzi antropometrycznych w zbiorach Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przepisy na wodę leśną, ognie bengalskie i proszki dla koni od zołzy, czyli rzecz o manuale aptecznym ze zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uwolnić od bólu czy doprowadzić do śmiechu? Aparaty do narkozy ze zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ślady słynnego lekarza w murach Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jakub Feliks de Michelis – prekursor nauczania akuszerii w Polsce i nadworny medyk rodu Branickich

Polskie zioła na nowojorskiej wystawie, czyli dziedzictwo farmaceutyczne w zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce