Naukowcy

Zaproponowany przez Ludwika Hirszfelda sposób oznaczania grup krwi jako 0, A, B, AB jest używany na całym świecie. Ignacy Łukasiewicz był nie tylko odkrywcą, ale i działaczem społecznym. Wprowadził nowoczesny system ubezpieczenia społecznego robotników i zakładał kasy gminne udzielające niskooprocentowanych pożyczek. Z kolei Paweł Guldeniusz w 1641 roku. wydał pierwszy polski słownik farmaceutyczny. Poznaj dzieje nowatorskiej nauki w Polsce.

OZNACZYŁ GRUPY KRWI, PRACOWAŁ NAD SEROLOGIĄ, ALE ŚWIATOWA SŁAWA NIE UCHRONIŁA GO PRZED PRZESIEDLENIEM DO WARSZAWSKIEGO GETTA.
IGNACY ŁUKASIEWICZ W JAKI SPOSÓB FARMACEUTA ZAINTERESOWAŁ SIĘ ROPONOŚNYMI ZŁOŻAMI?
PAWEŁ GULDENIUSZ SŁYNNY Z PRODUKCJI „LEKU NA WSZYSTKO” XVII-WIECZNY APTEKARZ TORUŃSKI.
W KWESTII EDUKACJI MIKOŁAJA KOPERNIKA PANUJĄ WŚRÓD JEGO BIOGRAFÓW ROZBIEŻNOŚCI.