My Głosujemy za Polską!

Polski Plakat Propagandowy ze zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Jednym z kluczowych wydarzeń XX wieku na Górnym Śląsku był plebiscyt, który odbył się 20 marca 1921 roku. Tamtejsza ludność miała opowiedzieć się, czy chce przyłączenia do niepodległej Polski, czy raczej woli pozostać w granicach utworzonej w listopadzie 1919 roku Republiki Weimarskiej.

 

Wydarzenie tak istotne, jak plebiscyt, poprzedzała intensywna akcja propagandowa. Agitowano za pomocą wszystkich dostępnych w owym czasie technik, m.in. drukowano plakaty, ulotki, pocztówki, znaczki i śpiewniki, kręcono filmy, tłoczono płyty z pieśniami patriotycznymi.

Plakat propagandowy „My głosujemy za Polską!”, 1921 r., Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, źródło: katalog cyfrowy muzeum

Prezentowany plakat propagandowy był jednym z wielu wykorzystywanych przez stronę polską. Warte odnotowania jest to, że powstał on w Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu. Powstańcy otrzymywali pomoc z całej Polski, nie tylko w postaci przybycia żołnierzy czy też dostarczania amunicji, ale także takich inicjatyw, jak druk materiałów propagandowych. Szata graficzna plakatu oraz zamieszczone na nim chwytliwe hasła dobitnie świadczą o zaangażowaniu strony polskiej w propagandową walkę plebiscytową na Górnym Śląsku. Drukarnia i Księgarnia świętego Wojciecha w Poznaniu powstała w 1897 roku dzięki staraniom Floriana Stablewskiego. Wydawnictwo jest najstarszą katolicką oficyną działającą do dnia dzisiejszego.

Plakat propagandowy „My głosujemy za Polską!” przedstawia mężczyznę w stroju rozbarskim orzącego pole i wygrażającego niemieckim politykom oraz przemysłowcom, którzy uciekali z Górnego Śląska do Holandii. Scena ta jest aluzją do wydarzenia, które miało miejsce w listopadzie 1919 roku, kiedy to cesarz niemiecki Wilhelm II abdykował i wyjechał do Holandii.

Plakat propagandowy z gen. Hallerem, 1921, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, źródło: katalog cyfrowy muzeum

W wyniku postanowień traktatu wersalskiego Niemcy musieli spłacić reparacje wojenne. Napis u dołu plakatu informuje o tym, że Polacy nie chcieli spłacać długów wojennych, bo to nie oni byli odpowiedzialni za wybuch I wojny światowej (tekst w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej).

Materiał przesłany przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Powrót ZOBACZ NA OSI CZASU
drukuj wyślij facebook
Katowice woj. śląskie
Wymarsz pierwszej kadrowej
Kompozytor w Poznaniu wywołuje powstanie