HISTORIA: POSZUKAJ

Ogólnopolski projekt edukacyjny realizowany od 2015 roku przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2018 roku projekt realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA.

Naszym celem jest przybliżanie historii Polski i wartości kulturowych naszego dziedzictwa. Projekt kierujemy głównie do młodzieży, ale także do muzealników, nauczycieli, edukatorów muzealnych oraz wszystkich miłośników historii.

Uruchomiony w styczniu 2016 roku portal internetowy ma pokazać, że historia to nie tylko daty i bitwy. Można ją odkrywać na różne sposoby. Stąd obok artykułów opisujących wydarzenia i postaci historyczne, odwołujemy się do obiektów muzealnych, architektury, muzyki, filmu, które umieściliśmy w zakładce WIEDZA. Pokazujemy, że historii można uczyć się też przez zabawę. W tym celu uruchomiliśmy zakładkę QUIZY i GIFY.

W zakładce AKTUALNOŚCI publikujemy informacje o nowych muzeach, najciekawszych wystawach czasowch i galeriach stałych.

Projekt HISTORIA:POSZUKAJ zakłada działania edukacyjne w muzeach i szkołach takie jak lekcje muzealne, gry miejskie, konkursy, quizy, festiwale nauki oraz specjalny program dla Polonii. Jako instytucja z założenia współpracująca z muzeami, liczymy na ich szczególne zaangażowanie.

Właśnie z myślą o muzeach i ich kolekcjach stworzyliśmy zakładki OBIEKTY i OBRAZY, w których publikujemy artykuły o dziełach sztuki związanych z historią regionu lub całego kraju. Najciekawszym artykułom towarzyszą GIFY publikowane na profilu portalu na Facebooku i Instagramie.

Poszukaj z nami historii!

Kontakt:

historiaposzukaj@nimoz.pl

Zespół ds. realizacji projektu HISTORIA:POSZUKAJ

Dominika Mroczkowska-Rusiniak, koordynatorka projektu, drusiniak@nimoz.pl
Jacek Górka, kierownik działu edukacji, informacji i wydawnictw NIMOZ, jgorka@nimoz.pl

Redaktor Merytoryczny Portalu

dr Marek Olkuśnik

Redakcja tekstów

Elżbieta M. Dobrzyńska

Monika Noszczak

Andrzej Zugaj

OBSŁUGA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Karolina Dzimira-Zarzycka

Zespół KONSULTACYJNY portalu HISTORIA:POSZUKAJ

dr hab. Waldemar Baraniewski, prof ASP, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Jerzy Bracisiewicz

dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

dr Anna Czarniecka

dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Piotr Majewski, prof. ndzw., Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Zbigniew Romek, Instytut Historii, Polska Akademia Nauk

prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Zofia Zielińska, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

NASI AUTORZY

Jerzy Bracisiewicz

dr Przemysław Deles

Karolina Dzimira-Zarzycka

dr Mikołaj Getka-Kenig

Małgorzata Grąbczewska

Anna Kornelia Jędrzejewska

Michał Kłosiński

Anna Knapek

dr Krzysztof Kowalewski

dr Anna Lew-Machniak

dr Magdalena Łanuszka

dr Aleksander Łupienko

Sławomir Majoch 

Ewa Olkuśnik 

dr Marek Olkuśnik

Paulina Pieńkowska

dr Jarosław Pietrzak

dr Anna Śliwa

Magdalena Staręga

Weronika Szerle

dr Hanna Węgrzynek

Adam Wyżyński

Urszula Zachara-Związek

Michał Zarychta 

Tomasz Związek

Robert Żytkowicz

Portal Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

drukuj wyślij facebook